Sporttrajecten na onco-revalidatie
Beweeg- en sporttrajecten na onco-revalidatie zijn tot op heden onvoldoende op maat van de gerevalideerde kankerpatiënt gemaakt. Na een jaar begeleiden van ex-kankerpatiënten met hun buddy hebben we met ons pilootproject TriaGO! bewezen dat er nood is aan een overgangstraject van ziekenhuis, eerste revalidatie tot de gezonde sportieve populatie.
9 maanden lang werd deze groep medisch en sportief begeleid naar een kwart triatlon. De begeleide sporters die aan de start van de zwintriatlon stonden hebben het allemaal gehaald!.


We willen met deze VZW sporttrajecten aanbieden op maat en bij voorkeur mét buddy, voor de gerevalideerde kankerpatiënt. In de toekomst willen we deze beweegtrajecten ook uitbreiden naar andere chronische ziekten.
image-6291-4072-allteam.png?1410527326652
In samenwerking met:
Maatschappelijke zetel: under construct
Ondernemingsnummer: under construct