Sporttrajecten na onco-revalidatie
Beweeg- en sporttrajecten na onco-revalidatie zijn tot op heden onvoldoende op maat van de gerevalideerde kankerpatiënt gemaakt. Na een jaar begeleiden van ex-kankerpatiënten met hun buddy hebben we met ons pilootproject TriaGO! bewezen dat er nood is aan een overgangstraject van ziekenhuis, eerste revalidatie tot de gezonde sportieve populatie.
9 maanden lang werd deze groep medisch en sportief begeleid naar een kwart triatlon. De begeleide sporters die aan de start van de zwintriatlon stonden hebben het allemaal gehaald!.


We willen met deze VZW sporttrajecten aanbieden op maat en bij voorkeur mét buddy, voor de gerevalideerde kankerpatiënt. In de toekomst willen we deze beweegtrajecten ook uitbreiden naar andere chronische ziekten.
image-6291-4072-allteam.png?1410527326652

GPDR-wetgeving:
Uw privacy is belangrijk voor ons. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring bijgewerkt. Deze treedt eind mei in werking.

Belangrijke informatie
  • We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons heeft gedeeld.
  • We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om in onze service te kunnen voorzien en onze operationele werkzaamheden mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming.
  • U kunt natuurlijk altijd aan ons vragen om uw persoonlijke gegevens in te kijken en mogelijk te corrigeren. Voor een overzicht van al uw rechten, verwijzen we naar de privacyverklaring.
Communicatie
Als onderdeel van onze dienst informeren we u via e-mail, of sms. In sommige gevallen informeren we u met specifieke berichten als onderdeel van onze dienst, zoals factuur- en betalingsherinneringen. Daarnaast kunt u zelf kiezen of u wilt dat we u blijven informeren als onderdeel van onze dienst. Wanneer u deze e-mails niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit door ons te informeren via een reply op de ontvangen e-mail.

Als u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, kunt u ervoor kiezen om uw account op te zeggen.

Ook de gegevens die we uit de coachings-applicatie "trainingpeaks" halen voor de begeleiding op maat vallen onder dezelfde privacyverklaring en worden door ons enkel gebruikt voor deze specifieke doeleinden. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.
Maatschappelijke zetel: under construct
Ondernemingsnummer: under construct